Middels het Jaaroverzicht geven wij u inzicht in de activiteiten die de ANBI Stichting in het jaar 22-23 heeft uitgevoerd.