Middels het Jaaroverzicht geven wij u inzicht in de activiteiten die de ANBI Stichting in het jaar 21-22 heeft uitgevoerd.