Nu wij een nieuw Lionsjaar ingaan is het goed stil te staan bij de doelen die wij ons stellen en de maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en na te gaan welke consequenties die hebben voor onze club.

Klil op deze link Jaarplan 2022-2023 en u leest wat onze plannen zijn.