Wie weet een goed gemeentelijk doel voor de acties van de Lionsclub Bronckhorst?

De Lionsclub Bronckhorst, die op 6 september 2008 werd opgericht, heeft gedurende haar bestaan jaarlijks een bijdrage kunnen doen aan diverse goede doelen. Ieder jaar werd een internationaal, een nationaal en een regionaal doel gekozen.
Met het resultaat van de opgezette acties kon een bijdrage worden gegeven.
De acties die met regelmaat worden opgezet zijn de huis-aan-huisverkoop van tulpen, de voor iedereen toegankelijke pubquiz en de mosselparty.
Uit de door onze leden voorgedragen goede doelen wordt dan een keuze gemaakt.
Voor het komende Lionsjaar dat begint op 1 juli worden weer namen van doelen voorgedragen.
Voor het kiezen van een regionaal en gemeentelijk doel wil het bestuur van de Lionsclub Bronckhorst de inwoners van de Gemeente Bronckhorst in de gelegenheid stellen om namen van goede doelen in de gemeente voor te dragen.
Hieruit kan dan door de leden van de Lionsclub een doel worden gekozen, waarvoor we het komende Lionsjaar actie kunnen gaan voeren.
We denken hierbij aan een aansprekend en levensvatbaar project van een stichting of een vereniging binnen de gemeente Bronckhorst.
De naam en de beschrijving van het project kunt u tot 1 juli a.s. opgeven op het volgende email-adres bronckhorst@lions.nl
Indien u vooraf nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de leden van de Goede Doelencommissie van de Lionsclub:
Jaap Berenbak , telef 0575-452585 of Anne Pera, telef 0314-625203.