Met OUD en VREEMD GELD worden staaroperaties bekostigd

Lionsclub Bronckhorst verzamelt net als 54 andere Lionsclubs in Nederland  oud en vreemd geld in voor staaroperaties in derdewereldlanden. De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in Euro's.  Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht

Vrijwel elke Nederlander heeft wel vreemd of oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Sinds de start, 10 jaar geleden, zijn er meer dan 1 miljoen munten en 20.000 bankbiljetten uit 160 landen ingezameld. Lionsleden sorteren en tellen dit en hebben meerdere mogelijkheden om het om te zetten in Euro's.  Zo zijn er Lions en hun vrienden die courant papiergeld mee op hun reizen. Zij betalen de middenkoers in Euro's. Courant muntgeld wordt naar land gesorteerd en op verschillende manieren omgezet in Euro's. Een KLM purser neemt 10 a 20 kg munten mee naar verre landen en zet het terplaatse om in papiergeld. Oud zilver-,nikkel- en kopergeld wordt gewogen en verkocht tegen kiloprijs en incourant  papier- en muntgeld die nationale banken niet meer terugnemen, wordt verkocht op veilingen.

Een ingezamelde kilo heeft, inclusief de bankbiljetten en premie Wilde Ganzen, gemiddeld een waarde van € 50. Lionsclub Bronckhorst heeft alleen dit jaar al 50 kilo ingezameld. Dat komt overeen met € 2500 voor het goede doel . Totaal heeft de actie, inclusief 50 % premie van De Wilde Ganzen, al € 931.000 opbracht, en daaarmee zijn 62.000 oogoperaties gerealiseerd.

Besteding van het geld gaat volgens het Robin Hood  principe. Rijken betalen voor armen. Een oogoperatie in derdewereldlanden kost € 30. Rijken betalen € 15 extra en de overkoepelende organisatie Fight for Sight betaalt ook € 15 zodat een arme blinde gratis geholpen wordt. Voor verdere informatie , bekijk de website www.vreemdenoudgeld.nl .

Veel inwoners van Bronckhorst hebben al goed geholpen met onze inzameling. De zuilen die op wisselende plaatsen, veelal in de entree van een supermarkt, staan worden telkens weer goed gevuld. We vragen u namens de doelgroep hier mee door te blijven gaan. Bij voorbaat dank aan de gulle gevers en de winkeliers die een plekje voor een zuil inruimen.